تعرفه ها و سفارش

صفحه اصلی تعرفه ها و سفارش

تعرفه خدمات قاصدک نور

3 ماهه

30000 تومان

ماهانه

مبلغ کل: 90 هزار تومان
بدون تخفیف

سفارش

6 ماهه

25000 تومان

ماهانه

مبلغ کل: 150 هزار تومان
16 درصد تخفیف

سفارش

سالانه

20000 تومان

ماهانه

مبلغ کل: 240 هزار تومان
33 درصد تخفیف

سفارش

1111