جامع التفاسیر

صفحه اصلی نرم افزار

جامع التفاسیر

• ارائه متن کامل ۵۷۲ عنوان کتاب در ۲۴۱۳ جلد، شامل:– متن کامل قرآن کریم
– ۴۵۲ عنوان تفسیر فارسی و عربی در ۲۰۹۲ جلد
– ۴ عنوان تفسیر انگلیسی در ۳۰ جلد
– ۱۵ فرهنگ‏ نامه معتبر قرآنى در ۳۱ جلد
– ۹۶ ترجمه (۳۲ ترجمه فارسی مستقل، ۱۷ ترجمه فارسی برگرفته از تفاسیر و ۴۷ ترجمه در ۲۵ زبان خارجى)
– ۲۱ لغت نامه در ۱۴۱ جلد و ۳ آوانگاری انگلیسی قرآن کریم• نمایش بیش از ۱۰۰۰ تصویر و افزون بر ۶۰  قطعه فیلم مرتبط با آیات
• تجزیه و ترکیب تمامی آیات قرآن
• فایل آموزش صوتی و تصویری قابلیت های پژوهشی و محتوای علمی نرم‌ افزارهای نور، مانند: جامع تفاسیر نور، ارائه ‌شده در محتویات لوح فشرده برنامه
• ترجمه گویای فارسی و انگلیسی قرآن کریم
• ۱۵ دوره ترتیل كامل قرآن کریم
• ۱۵۹ قرائت مجلسی از پانزده قاری جهان اسلام به همراه قرائت تحقیق خلیل حصری
توجه: قابلیت های صوتی مذکور، در نرم ‌افزار جامع تفاسیر نور موجود نیست. بعد از اتمام فرایند نصب، می‌توانید امکانات صوتی مورد نیاز خود را از روی لوح فشرده مربوطه، به برنامه بیفزایید.
برنده جایزه جشنواره جهانی سران ۲۰۰۹ میلادی (WSA)

ارسال نظر

1111